sramka.net

konzultačná činnos v oblasti IT, programovanie na zákazku, web aplikácie, tvorba www stránok, ...
tel.: +421 905 626 593, code@sramka.net